JUWEL

Firma Juwel Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem firmy Juwel Aquarium GmbH na terenie Polski. Juwel Polska Sp. z o.o. powstała w marcu 2009r. z wyodrębnienia profilu działalności firmy GawTech kierowanej przez Krzysztofa Gawałka. To właśnie on jesienią 2005 roku stał się inicjatorem pierwszego kontaktu z niemieckim producentem, dzięki czemu od lutego 2006 roku firma GawTech rozpoczęła dystrybucję produktów. W początkowym okresie działalności rozwój miał miejsce na wszystkich płaszczyznach – od tworzenia podstawowych struktur w 2006 roku i pozyskiwania klientów głównie z terenu województwa śląskiego i ościennych. Kolejnymi krokami było przygotowanie pierwszego kompletnego serwisu www, podwalin systemu oraz kierunków dalszego rozwoju, poprzez dalszą ekspansję handlową w roku 2007. Tym razem już intensywnie na obszarze całego kraju – utworzenie funkcjonującego do dziś systemu handlowego i logistycznego. Dalszy rozwój w roku 2008 skupiał się na intensyfikacji wcześniejszych działań, poprzez wzmocnienie działu handlowego, dalszą krystalizację struktur i procedur, aż do wiosny 2009 czyli utworzenia spółki oraz wdrożenia istniejącej do dnia dzisiejszego struktury organizacyjnej. W lipcu 2009 roku firma Juwel Polska Sp z o.o. przeniosła się do nowej hali magazynowej o powierzchni 800 m2. Ze względu na jej usytuowanie w bardzo dogodnym miejscu – droga krajowa 78 Gliwice – Chałupki (granica państwa) jak również bliskość autostrad A4 (14km) oraz A1 (21km), hala stanowi istotny element systemu logistycznego. We wrześniu 2010r. firma uzyskała certyfikat poświadczający wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 w zakresie dystrybucji sprzętu akwarystycznego.